شبکه خبری کرج

شبکه خبری کرج

هر گاه کرج ، انتهای باغستان جاده آتشگاه منطقه نمونه گردشگری برغان یعنی همان مجتمع زیبای عسل البرز را به یاد می آورم ، خاطره ای جذاب و دوست داشتنی در ذهنم زنده می شود. ( مطلب کامل در سایت شبکه خبری کرج )